Státní závěrečná zkouška Matematické met - KME/SZMMM

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti v oblasti řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, matematické teorie pružnosti a matematické teorie kmitání,
- umí aktivně používat analytické i numerické metody matematického modelování v dynamice mechanických systémů a v mechanice kontinua,
- má nezbytné teoretické znalosti a odborné dovednosti,jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména z analytických i numerických metod deformační a napěťové analýzy těles a konstrukcí, numerických metod řešení proudění tekutin a modálních metod vyšetřování kmitání dynamicky zatěžovaných mechanických systémů.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička