Státní závěrečná zkouška - DKM - KME/SZDKM

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky s volitelným zaměřením je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti v oblasti mechaniky diskrétních systémů a kontinuí včetně aktivního řízení a simulací využívajících numerických metod,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména z analytických i numerických metod deformační a napěťové analýzy těles a konstrukcí a modálních metod vyšetřování kmitání dynamicky zatěžovaných mechanických systémů.

Více informací o předmětu (portál ZČU)