Státní závěrečná zkouška - BMM - KME/SZBMM

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti v oblasti biomechaniky, modelování tkání, mechaniky nenewtonských kapalin a mechaniky kompozitních materiálů,
- umí aktivně používat modelování a výpočtové metody v oblasti biomechaniky, nenewtonských kapalin a mechaniky moderních materiálů,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení jsou posuzovány znalosti získané studiem, zejména z modelování biomechanických problémů a matematického modelování moderních materiálů.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)