Státní závěrečná zkouška Aplikovaná mech - KME/SZAME

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí mechaniky kontinua, statistické mechaniky a vázaných mechanických systémů,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti, zejména z mechaniky kontinua, statistické mechaniky a vázaných mechanických systémů

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička