Statika 2 - KME/ST2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Martin Zajíček, Ph.D. Přednáška UN 448 LS Středa 2-4 (08:25-11:00)
Ing. Martin Zajíček, Ph.D. Cvičení UN 448 LS Středa 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Student se seznámí
- se silovou metodou pro řešení prutových konstrukcí,
- s deformačními metodami pro řešení prutových konstrukcí,
- s teorií 2. řádu u prutových soustav,
-s teorií namáhání pravoúhlých tenkých desek a přibližným řešením deskových rámů.


Přehled látky

1. Přetvoření prostorových staticky určitých plnostěnných nosníků, rovnice rovnováhy v diferenciálním tvaru.
2. Přetvoření prostorových staticky určitých kloubových prutových soustav.
3. Silová metoda pro řešení rovinných prutových konstrukcí: základní kroky řešení, kanonická rovnice, vliv změny teploty a popuštění podpor. Věšadla, vzpínadla a vzpěradla.
4. Obecná deformační metoda pro řešení rovinných prutových konstrukcí: základní kroky řešení, prut oboustranně monoliticky a jednostranně kloubově připojený.
5. Obecná deformační metoda pokračování: styčníkové rovnice, kódování a lokalizace, vliv změny teploty a popuštění podpor.
6. Zjednodušená deformační metoda pro řešení rovinných prutových konstrukcí: základní kroky řešení, styčníkové a patrové rovnice.
7. Zjednodušená deformační metoda-pokračování: vliv změny teploty a popuštění podpor, vliv pružně poddajných připojení prutů. Souměrné prutové konstrukce.
8. Obecná deformační metoda pro řešení prostorových prutových konstrukcí.
9. Rošty a příčně zatížené rovinné rámy.
10. Nosníky a rámy na pružném-Winklerově podkladu.
11. Teorie 2. řádu prutových soustav.
12. Úvod do teorie namáhání pravoúhlých tenkých desek.
13. Přibližná řešení desek.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • stanovit stupeň statické a přetvárné neurčitosti prutové rovinné konstrukce nebo roštu
  • sestavit a řešit přetvárné, styčníkové a patrové rovnice pro různé druhy namáhání
  • formulovat obecnou deformační metodu pomocí maticového zápisu
  • řešit polo-nekonečný a nekonečný nosník na Winklerově podkladu pro elementární případy zatížení
  • popsat přibližné řešení pravoúhlých tenkých desek
  • identifikovat a aplikovat okrajové podmínky při řešení prutových konstrukcí, roštů a jednoduchých případů pravoúhlých tenkých desek

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání znalostí prostřednictvím souhrnné písemné práce a ústní rozpravy.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)