Spolehlivost staveb a staveb. konstrukcí - KME/SBS2

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 422 LS Pondělí 6-7 (12:05-13:45)
Cvičení UC 422 LS Pondělí 8-10 (13:55-16:30)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student se seznámí s podstatou pravděpodobnostní metody posuzování spolehlivosti SBRA a její aplikace na typických příkladech konstrukcí

Přehled látky

1. týden Monte Carlo Simulace
2. týden Podstata pravděpodobnostní metody SBRA
3. týden Vyjádření zatížení a kombinací odezvy
4. týden Odolnost prvků a dílců v metodě SBRA
5. týden Určení pravděpodobnosti poruchy (bezpečnost)
6. týden Akumulace poškození do vzniku poruchy
7. týden Podmínky použitelnosti
8. týden Posudek bezpečnosti (problémy teorie 2.řádu)
9. týden Příklady posudků konstrukcí ocelových, betonových,dřevěných a zděných
10. týden Příklady posudků konstrukcí ocelových, betonových,dřevěných a zděných
11. týden Metoda SBRA ?aplikace při zakládání staveb
12. týden Vybrané příklady
13. týden Porovnání metod SBRA a EUROCODE

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • definovat referenční hodnoty
  • vyjádřit pravděpodobnost poruchy a návrhovou
  • charakterizovat program ANTHILL
  • aplikovat digitální mapu zatížení sněhem
  • určit pravděpodobnostní rozdělení pro vrubované konstrukční prvky
  • řešit dynamické účinky na základové konstrukce

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní a její obhajoba
Zápočty z předmětu KME/SBS2 získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička