Simulace pohybu mechanismů - ADAMS - KME/ADAM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Radek Bulín, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Středa 3-3 (09:20-10:05)
Ing. Jan Rendl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení úloh statiky, kinematiky a dynamiky vázaných mechanických soustav s využitím programového systému ADAMS. Představit studentům konkrétní programový prostředek pro řešení úloh (nejen) technické praxe.

Přehled látky

Přednášky
1. Kmitání lineárních a nelineárních soustav s jedním stupňem volnosti
2. Kinematika mechanismů I - analytické metody
3. Kinematika mechanismů II - numerické metody
4. Dynamika mechanismů I - Lagrangeovy rovnice II. druhu -
řešení úloh vlastní dynamiky, numerická metoda řešení pohybové rovnice
5. Dynamika mechanismů II - kinetostatika
6. Dynamika mechanismů III - Lagrangeovy rovnice smíšeného typu - rovinné mechanismy
7. Dynamika mechanismů III - Lagrangeovy rovnice smíšeného typu - prostorové mechanismy

Cvičení
1. Obecně o systému ADAMS
2. Základy práce s modulem ADAMS/View
3. Kmitání lineárních a nelineárních soustav s jedním stupněm volnosti
4. Kinematika mechanismů - základní kinematické vazby
5. Kinematika mechanismů - složitější kinematické vazby
6. Další možnosti modulu ADAMS/View
7. Využití parametrizace v systému ADAMS
8. Dynamika mechanismů - základní mechanismy
9. Dynamika mechanismů - soustavy s pasivními účinky
10. Dynamika složitějších mechanických soustav
11. Modelování poddajných těles v systému ADAMS
12. Základy práce s vybranými specializovanými moduly
13. Základy práce s vybranými specializovanými moduly

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování a prezentace samostatného projektu na odpovídající úrovni.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)