Seminář z mechaniky 2 - KME/SME2

Garant

Cíle předmětu

Představit studentům řešení praktických problémů z kinematiky a statiky rovinných soustav těles. Na konkrétních příkladech ukázat základní přístupy pro vyšetřování pohybu hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tělesa v rovině. Demonstrovat studentům základní metody pro vyšetřování pohybu rovinných soustav těles včetně metod integrace pohybových rovnic. Studenti se rovněž na konkrétních příkladech seznámí s vyšetřováním volných a vynucených kmitů netlumených a tlumených lineárních soustav s jedním stupněm volnosti.
Seminář z mechaniky 2 je doporučen k předmětu KME/MECH2. Doplňuje a rozšiřuje látku probíranou v předmětu KME/MECH2 formou příkladů a praktických ukázek.

Přehled látky

1. týden: Složení rovinných soustav těles. Ukázky mechanických modelů a počítačové simulace pohybu vybraných základních mechanismů. Kinematické řešení rovinných mechanismů - příklady.
2. týden: Kinematické řešení rovinných mechanismů pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady.
3. týden: Statické řešení nepohyblivých rovinných soustav těles pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady. Prutové soustavy.
4. týden: Statické řešení rovinných mechanismů pomocí analytických a grafických metod - praktické příklady.
5. týden: Vyšetřování pohybu hmotného bodu - příklady. Vyšetřování relativního pohybu hmotného bodu - příklady.
6. týden: Vyšetřování pohybu soustavy hmotných bodů aplikací d´Alembertova principu a vět o pohybu - příklady.
7. týden: Výpočet momentů setrvačnosti a deviačních momentů těles - příklady.
8. týden: Vyšetřování rotačního pohybu tělesa - příklady.
9. týden: Vyšetřování obecného rovinného pohybu tělesa - příklady.
10. týden: Kinetostatické řešení rovinných mechanismů - příklady.
11. týden: Vyšetřování pohybu rovinných mechanismů metodou redukce hmot - příklady. Metody integrace pohybových rovnic a počítačová simulace pohybu soustavy těles s proměnnými převody.
12. týden: Určování vlastní frekvence a řešení volného kmitání netlumených a tlumených lineárních soustav s jedním stupněm volnosti - příklady.
13. týden: Řešení vynuceného kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti - příklady.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání dvou správně vyřešených domácích úloh.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička