Rekonstrukce staveb M - KME/RSM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 409 ZS Čtvrtek 1-2 (07:30-09:10)
Ing. Renata Böhmová Cvičení UC 410 ZS Pátek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Student se seznámí:
- s jednotlivými konstrukčními prvky objektů, konstrukcemi, s technickým a konstrukčním řešením jednotlivých konstrukcí
- s příčinami vzniku poruch u konstrukcí a jejich dopad na konstrukce
- pochopí průmět vzniklé poruchy technického stavu na objekt jako celek
- pochopí rozsah regeneračního zásahu u konstrukce, vč. posouzení regenerovaného konstrukčního prvku.

Přehled látky

1. týden - Základové konstrukce,
2. týden - Základové konstrukce,
3. týden - Svislé nosné konstrukce,
4. týden - Svislé nosné konstrukce,
5. týden - Svislé nosné konstrukce,
6. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
7. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
8. týden - Vodorovné nosné konstrukce,
9. týden - Konstrukce zastřešení objektů,
10. týden - Konstrukce zastřešení objektů,
11. týden - Konstrukce schodišť konstrukce příček,
12. týden - Dodatečná ochrana stavebního fondu proti zemní vlhkosti.
13. týden - Rekapitulace učiva.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout celkovou rekonstrukci objektu nebo jeho části
  • použít moderní technická a technologická řešení rekonstrukce
  • použít a navrhovat moderní systémy technického vybavení objektu
  • realizovat návrh objektu v energeticky úsporném standardu
  • analyzovat poruchy stavby za použití moderních diagnostickcých metod
  • navazovat na látku prvního kurzu RS podrobnějšími znalostmi v oboru

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace při řešení rekonstrukce staveb

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička