Rekonstrukce staveb III - KME/RS3

Garant

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s hodnocením spolehlivosti rekonstruovaných staveb
- s moderními materiály a technologiemi pro sanace konstrukcí
- s postupy oprav a úprav vybraných stavebních konstrukcí
- s komplexním pohledem na statické, stavební a fyzikální řešení rekonstrukce pozemních staveb

Přehled látky

Komplexnost návrhu, spolehlivost a životnost rekonstruovaných konstrukcí
2. Životnost železobetonové konstrukce a karbonatace betonu
3. Vlivy na rozvoj karbonatace betonu
4. Zvyšování únosnosti stropních a střešních prvků úpravou statického systému
5. Materiály a technologie pro sanace konstrukcí 1
6. Materiály a technologie pro sanace konstrukcí 2
7. Interakce stavby, základové konstrukce a podloží
8. Mechanika a výpočty u stávajících zděných staveb
9. Zřizování dodatečných průchodů v nosných stěnách včetně panelových objektů
10. Využití vysokopevnostních pásů a tkanin k zesílení konstrukcí
11. Opravy a úpravy kleneb
12. Zkušenosti z úprav panelových objektů
13. Ukázky rekonstruovaných staveb

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  K zápočtu:
  Vypracováni a odevzdání semestrálni práce na odpovídající úrovni.

  Ke zkoušce:
  Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace při řešení rekonstrukce staveb.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička