Rekonstrukce a diagnostika staveb - KME/RS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 410 LS Středa 10-12 (15:45-18:20)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 410 LS Středa 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky stavebně technického průzkumu a následně je seznámit postupem při návrhu a provádění rekonstrukce stávajícího, staticky narušeného objektu.

Přehled látky

1. týden Obsah a rozsah stavebně technického průzkumu, diagnostika staveb
2. týden Specifikace pojmů - vada, porucha, předpisy pro hodnocení a úpravy budov
3. týden Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
4. týden Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
5. týden Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
6. týden Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
7. týden Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
8. týden Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
9 .týden Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
10. týden Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
11.týden Schodiště - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
12.týden Vady a poruchy panel. objektů , možnosti úpravy těchto objektů
13.týden Závěrečné shrnutí rekonstrukcí pozemních staveb a jejich použití na objektech

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit dispoziční uspořádání stavebního objektu
  • stanovit příčiny vzniku poruchy u stavebního objektu
  • volit odpovídající obsah a rozsah stavebního zásahu do objektu při jeho rekonstrukci
  • vybrat vhodné materiály pro stavební úpravy
  • navrhnout úpravy objektu v souladu s platnými obecně technickými předpisy, hygienickými a požárními předpisy, předpisy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a s požadovanými energetickými požadavky

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrální práce na odpovídající úrovni.
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

Více informací o předmětu (portál ZČU)