Rekonstrukce a diagnostika staveb - KME/RDS

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky stavebně technického průzkumu a následně je seznámit postupem při návrhu a provádění rekonstrukce stávajícího, staticky narušeného objektu.

Přehled látky

1. týden Obsah a rozsah stavebně technického průzkumu, diagnostika staveb
2. týden Specifikace pojmů - vada, porucha, předpisy pro hodnocení a úpravy budov
3. týden Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
4. týden Základy - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
5. týden Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
6. týden Svislé konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
7. týden Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
8. týden Vodorovné konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
9 .týden Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
10. týden Střešní konstrukce - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
11.týden Schodiště - zjišťování tech. stavu, způsoby sanace a zesilování
12.týden Vady a poruchy panel. objektů , možnosti úpravy těchto objektů
13.týden Závěrečné shrnutí rekonstrukcí pozemních staveb a jejich použití na objektech

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrální práce na odpovídající úrovni.
  Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétní úlohy.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)