Rekonstr. a diagnost. moderních staveb - KME/RDMS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 422 ZS Pátek 7-8 (13:00-14:40)
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Cvičení UC 122 ZS Pondělí 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Student:
- bude seznámen s jednotlivými konstrukčními prvky moderních objektů, soudobými konstrukcemi, s technickým a konstrukčním řešením jednotlivých progresivních konstrukcí
- bude seznámen s příčinami vzniku poruch u moderních konstrukcí a jejich dopad na tyto konstrukce
- pochopí průmět vzniklé poruchy technického stavu na objekt jako celek
- pochopí rozsah regeneračního zásahu u konstrukce, vč. posouzení a návrhu regenerovaného konstrukčního prvku.


Přehled látky

1. Vymezení a analýza stavebně fyzikálních a legislativních podmínek pro rekonstrukce moderních budov a zajištění jejich spolehlivosti pro další užívání.
2. Moderní metody diagnostiky staveb a jejich aplikace a potřeba ke zjišťování a vyhodnocování stavu moderních budov, rozsah zjištění a místa poruch.
3. Vady, poruchy a stavební úpravy spodní stavby moderních budov.
4. Vady, poruchy a stavební úpravy svislých konstrukcí moderních budov.
5. Vady, poruchy a stavební úpravy vodorovných nosných konstrukcí moderních budov.
6. Stavební úpravy v monolitických a prefabrikovaných skeletových a panelových objektech.
7. Stavební úpravy dřevěných a ocelových konstrukcí moderních budov.
8. Vady a poruchy a stavební úpravy střešních konstrukcí moderních budov.
9. Stavební úpravy a zvýšení technické kvality střešních plášťů budov.
10. Úpravy obvodových plášťů moderních budov.
11. Úpravy pro vedení a instalaci moderních technologií v budovách.
12. Technologie a prostředky stavební chemie pro dodatečné úpravy a opravy konstrukcí a povrchů moderních budov.
13. Úpravy pro požárně bezpečnostní řešení rekonstruovaných moderních budov.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  K zápočtu:
  Vypracováni a odevzdání semestrálni práce na odpovídající úrovni
  Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Ke zkoušce:
  Aktivní znalost odpřednášené látky a schopnost její aplikace při řešení rekonstrukce moderních staveb

  Více informací o předmětu (portál ZČU)