Pružnost a pevnost S2 - KME/PPS2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Krystek, Ph.D. Přednáška UF 223 ZS Pondělí 6-8 (12:05-14:40)
Ing. Tomáš Mandys, Ph.D. Cvičení UC 410 ZS Úterý 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s řešením složitějších úloh teorie pružnosti, s energetickou Ritzovou metodou a jejími aplikacemi a únavou materiálu.

Přehled látky

1. týden: Přetvárná deformační práce pružných těles, I. a II. Castiglianova věta.
2. týden: Eulerova teorie vzpěru: Základní případy vzpěru, analýza Eulerovy teorie, vzpěr v nepružné oblasti, vzpěrná únosnost.
3. týden: Kombinace ohyb vzpěr.
4. týden: Membránová analogie krutu, volné kroucení tenkostěnných otevřených průřezů.
5. týden: Volné kroucení uzavřených tenkostěnných prutů, Stokesnova věta.
6. - 7. týden: Stísněné kroucení tenkostěnných otevřených průřezů.
8. - 9. týden: Napjatost a deformace desek. Kruhové symetricky zatížené desky, napětí a průhyb.
10. - 12. týden: Přibližná energetická metoda: aplikace na vzpěr, desky, příčnou stabilitu nosníků a stěn.
13. týden: Únava materiálů a konstrukcí.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit úlohy s použitím Castiglianovy věty o deformaci
  • řešit úlohy volného kroucení tenkostěnných uzavřených a otevřených průřezů
  • řešit úlohy vzpěrné pevnosti
  • řešit úlohy kombinovaného namáhání ohyb-vzpěr
  • řešit úlohy lineární teorie pružnosti pomocí přímé energetické Ritzovy
  • řešit úlohy ohybového kroucení tenkostěnných otevřených prutů

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)