Pružnost a pevnost pro elektrotechniku - KME/PPE

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. Přednáška EP 206 ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. Cvičení EU 305 ZS Úterý 7-8 (13:00-14:40)
Ing. Tereza Vaňková Cvičení UP 112 ZS Středa 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů mechaniky tuhých a poddajných těles, vybavit je znalostmi pro řešení jednoduchých úloh a schopnostmi komunikovat se specialisty při řešení složitých problémů.

Přehled látky

Přednášky, cvičení
1.Zařazení předmětu, základní pojmy. Síla, moment, silové soustavy.
Geometrie hmot a ploch - momenty setrvačnosti.
2.Hmotný bod - uložení, rovnováha, pohyb. Integrální zákony (impulsové věty, věta o změně kinetické energie).
Geometrie hmot a ploch - kvadratické momenty.
3.Těleso v rovině - uložení a rovnováha. Pohyb tělesa v rovině - posuvný a rotační pohyb.
Silové soustavy, rovnováha a pohyb bodu.
4.Rozklad obecného pohybu. Složení a vytvoření soustav. Statické řešení metodou uvolňování.
Rovnováha tělesa v rovině.
5.Prutové soustavy. Vyšetřování pohybu soustav metodou redukce hmot.
Pohyb tělesa v rovině. Statické řešení soustav - metoda uvolňování.
6.Základní pojmy elastostatiky. Vlastnosti materiálu, tahová zkouška. Hookův zákon.
Řešení prutových soustav. Zadání semestrální práce.
7.Jednoosá, rovinná a prostorová napjatost. Mezní stavy napjatosti, teorie pevnosti.
Metoda redukce hmot. Rozběh a doběh soustrojí.
8.Namáhání a deformace přímých prutů. Tah - napětí, dimenzování, deformace. Staticky neurčité úlohy.
Jednoosá, rovinná a prostorová napjatost. Teorie pevnosti.
9.Krut prutů kruhového průřezu. Napětí, deformace. Staticky neurčité úlohy.
Namáhání tahem.
10.Ohyb přímých prutů. Vnitřní účinky. Napětí, dimenzování.
Staticky neurčité úlohy při tahu. Namáhání krutem.
11.Deformace přímých nosníků - diferenciální rovnice průhybové čáry, metoda momentových ploch. Nosník proměnného průřezu.
Vnitřní statické účinky při ohybu. Dimenzování.
12.Staticky neurčité nosníky - silová metoda. Kombinované namáhání - ohyb - tah.
Deformace přímých nosníků.
13.Kombinované namáhání - tah - krut, ohyb - krut.
Staticky neurčité úlohy při ohybu. Zápočet .

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit kinematiku a dynamiku pohybu hmotného bodu
  • řešit jednoduché problémy rovnováhy a pohybu tuhého tělesa
  • řešit dva typy jednoduchých úloh zatížených soustav těles (metoda uvolňování, prutové soustavy)
  • řešit základní problémy tahového, krutového a ohybového namáhání a aplikovat pevnostní podmínky

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: obhájení semestrální práce.
Požadavky ke zkoušce: písemný test, písemné řešení příkladů s následným ústním rozborem

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička