Pružnost a pevnost pro design - KME/PDPPE

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů mechaniky poddajných těles, vybavit je znalostmi pro řešení jednoduchých úloh a schopností rozpoznat kritická místa a vlastnosti z hlediska pružnosti a pevnosti na výrobcích, které se učí navrhovat.

Přehled látky

Přednášky
1. Zařazení předmětu, základní pojmy - Síla, moment, napětí, deformace, pevnost, tuhost, materiálové vlastnosti, rozdělení materiálů z hlediska pružnosti a pevnosti.
2. Napjatost, deformace, konstitutivní vztahy - Obecný proces pevnostního a tuhostního výpočtu.
3. Namáhání prostým tahem, tahová zkouška a pracovní diagram.
4. Kroucení tyčí kruhového průřezu.
5. Ohyb přímých prutů, geometrické charakteristiky základních průřezů.
6. Kombinované namáhání a prostorová napjatost - Ukázky kombinovaného a prostorového namáhání a vyhodnocení pevnosti.
7. Typy materiálů používané v inženýrské praxi, způsob jejich modelování, vlastnosti a specifika I.
8. Typy materiálů používané v inženýrské praxi, způsob jejich modelování, vlastnosti a specifika II.
9. Typický proces návrhu výrobku/struktury I - Co se obvykle vyhodnocuje u navrhovaných struktur.
10. Typický proces návrhu výrobku/struktury II - Specifika pro nestandardní materiály, pevnostní posouzení pomocí MKP, bezpečnost atd.
11. Pevnostní analýza vybraného studentského díla - I.
12. Pevnostní analýza vybraného studentského díla - II.
13. Rezerva.

Cvičení
1. Seznámení s výpočtovými systémy.
2. Ukázka práce ve výpočtových systémech.
3. Pevnost tyče namáhané v tahu.
4. MKP simulace tahové zkoušky.
5. Pevnost tyče kruhového průřezu namáhané krutem.
6. Pevnost nosníku namáhaného na ohyb.
7. MKP simulace zatížení větrné elektrárny (zatížení ohybem).
8. Pevnostní hypotézy pro kombinované namáhání a prostorovou napjatost.
9. Pevnostní hypotéz pro nestandardní materiály (anizotropní, kompozity).
10. MKP simulace židle - statika.
11. MKP simulace lávky - modální analýza.
12. MKP simulace blatníku osobního vozidla - namáhání teplotou.
13. Rezerva.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu: Vypracování semestrální práce.
    Požadavky ke zkoušce: Obhájení semestrální práce a schopnost správně odpovědět na doplňkové otázky týkající se problematiky semestrální práce.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)