Pružnost a pevnost pro design - KME/DPP

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Přednáška LS Pondělí 5-7 (11:10-13:45)
Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. Cvičení LS Pondělí 8-9 (13:55-15:35)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do základů lineární teorie pružnosti. Studenti se obeznámí se základními typy namáhání v 1D a 2D prostoru.

Přehled látky

1. týden: Úvod do předmětu. Přehled užívaných jednotek. Předpoklady řešení úloh teorie pružnosti a pevnosti. Vnější účinky působící na těleso a jejich důsledky. Metoda řezu. Definice napětí.
2. týden: Prostý tah a tlak. Zkouška tahem, pracovní diagram. Princip superpozice posuvů a napětí.
3. týden: Definice deformace. Hookeův zákon pro jednoosou napjatost. Deformace přímého prutu, pevnostní a tuhostní podmínka. Deformace od teploty.
4. týden: Krut prutů kruhového průřezu. Definice prostého krutu. Rozložení napětí v průřezu, vyšetření úhlu natočení. Pevnostní a tuhostní podmínka.
5. týden: Geometrické charakteristiky jednoduchých průřezů - lineární, kvadratický a deviační moment. Charakteristiky složených ploch. Steinerova věta.
6. týden: Ohyb přímých nosníků. Prostý ohyb. Vyšetřování vnitřních účinků při ohybu. Schwedlerova věta.
7. - 8. týden: Deformace staticky určitých nosníků. Princip řešení staticky neurčitých úloh.
9. týden: Základy prostorové napjatosti. Zákon sdružených smykových napětí. Hookeův zákon. Zvláštní případy prostorové napjatosti - jednoosá a rovinná napjatost.
10. týden: Rovinná napjatost. Hlavní roviny a hlavní napětí. Mohrův diagram. Hookeův zákon pro rovinnou napjatost.
11. týden: Mezní stavy pevnosti. Teorie pevnosti: Guestova, HMH, Mohrova.
12. týden: Moderní metody používané při řešení komplexních úloh pružnosti a pevnosti.
13. týden: Experimentální metody v pružnosti a pevnosti a jejich využití v praxi.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování, odevzdání a obhájení semestrální práce.
  Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat získané poznatky při řešení jednoduchých problémů.

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)