Projektování staveb - KME/PRO

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Hana Staňková Cvičení EU 106 ZS Středa 9-10 (14:50-16:30)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s procesem projektování.

Přehled látky

1. týden Principy a zásady navrhování staveb- základní činitelé ovlivňující stavební dílo
2. týden Závislost prostorů na fyziologii uživatele-člověk jako měřítko, dispozice a prostor
3. týden Předpisy o projektování
4. týden Metodika projektování
5. týden Metody projektování
6. týden Základ návrhu
7. týden Rozměrová koordinace
8. týden Modulace
9. týden Koncept
10.týden Projednání konceptu a základní požadavky profesních odborníků
11.týden Spolupráce se statikem
12.týden Spolupráce s profesními odborníky / TZB,pož.bezpečnost,realizace/
13.týden Výsledná koordinace,vytýkání nesouladů

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička