Projekt S2B - KME/PRJB2

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu bude připravit studenta na teoretické analýzy energetické náročnosti provozu a kvality vnitřního mikroklimatu velmi náročných budov včetně staveb futuristických, případně komplikovaných rekonstrukcí stávajících staveb v komplexních souvislostech. Student bude zvládat proces diagnostiky, analýzy a vyhodnocení daného problému a vytvoření odborné zprávy.
Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. V druhém semestru dvousemestrálního předmětu bude semestrální práce zaměřena na řešení 1 - 2 problémů vztažených ke specifikům energetické náročnosti a kvalitě vnitřního prostředí komplikovaných moderních staveb nebo náročných rekonstrukcí existujících staveb, v závislosti na individuálních odborných zájmech a preferencích studentů.

Přehled látky

1.
Zadání.

2.-12.
V průběhu semestru bude na základě koncepce stavby zpracované v PRJB1 průběžně řešeno 1 - 2 zvolená témata, např.:
- problematika rekonstrukce historicky významné nebo památkově chráněné stavby z hlediska snížení energetické náročnosti
- optimalizace energetické náročnosti při řešení rekonstrukce komplikované stavby
- optimalizace energetického řešení komplikované stavby včetně systémů vytápění a větrání
- energetické využití základových konstrukcí a základů stavby
- problematika zdravotní nezávadnosti existujících staveb
- technologický postup realizace, harmonogram výstavby, pořizovací náklady moderní stavby
- optimalizace provozu moderních staveb a provozních nákladů
- technické řešení splaškové kanalizace v mrakodrapech
- využití dešťové vody v provozu budov
- atd.

13.
Prezentace. Zápočet.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování a odevzdání semestrální práce v termínu podle zadání. Aktivní konzultace a obhájení navržené koncepce řešené stavby. Veřejná prezentace projektu.

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička