Projekt 3 - KME/PRJ3

Garant

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

1) Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky
2) Zaměření na řešení jednoduchých problémů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua
3) Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém z mechaniky
4) Důraz je kladen na samostudium a samostatnou práci studenta

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit základní úlohy klasické mechaniky těles
  • analyzovat mechanické a časové vlastnosti řešených problémů
  • určit relevantní veličiny řešených problémů
  • vytvořit matematické modely vybraných problémů mechaniky kontinua
  • navrhnout celkový algoritmus řešení vybraných problémů včetně softwarového vybavení

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zprávy a prezentace o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.

Více informací o předmětu (portál ZČU)