Progresivní technologie výstavby - KME/PTV

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Úterý 5-7 (11:10-13:45)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Úterý 8-10 (13:55-16:30)

Cíle předmětu

Student bude seznámen s progresivními postupy provádění pozemních staveb, včetně legislativních požadavků. Progresivní technologie výstavby směřují k časovým a ekonomickým úsporám, minimalizaci environmentálních dopadů, snižování závislosti na ruční fyzické práci a závislosti provádění moderních budov na klimatických podmínkách při dosažení požadovaných standardů trvanlivosti, spolehlivosti a individuálních nároků stavebníků.

Přehled látky

1. Legislativa pro provádění staveb a stavebních konstrukcí. Specifika moderní výstavby.
2. Zásady eliminace dopadů provádění staveb na životní prostředí a zdraví osob.
3. Budova jako živý organismus. Programování fyzické životnosti staveb.
4. Moderní metody řízení výstavby.
5. Bezvýkopové technologie pro zemní práce.
6. Bezodpadové technologie výstavby.
7. Prefabrikace v novodobých podmínkách. Prostorová prefabrikace. Montáž just-in-time.
8. Demontovatelné konstrukce. Suchá výstavba. Opakovaná výstavba.
9. Progresivní dřevostavby. Automatizované tesařství.
10. Integrace stavebních konstrukcí a systémů TZB (fotovoltaika, osvětlení, vzduchotechnika apod.).
11. Technologie pro zvyšování bezpečnosti a odolnosti budov.
12. Technologie pro sanace brownfields.
13. 3-D tisk ve výstavbě.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  Vypracování semestrální práce.

  Požadavky ke zkoušce:
  Aktivní znalost přednášené a procvičované látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)