Profesní praxe - Pozemní stavby - KME/PRPS

Garant

Cíle předmětu

Profesní praxe je pro studenty programu Pozemní stavby, je povinná. Cílem je vést studenty k porovnání teoretických znalostí získaných studiem se stavem v procesu návrhu a provádění pozemních staveb, k určením rozdílů teorie a skutečnosti a podávat návrhy na možná zlepšení případného technického řešení ; získat potřebné podklady a praktické zkušenosti pro vypracování praktické části.

Obsahem profesní praxe je seznámit se s prostředím zvolené odbornosti, využití poznatků při vypracování vstupní analýzy zadaného problému a návrhu postupu řešení praktické části.

Praxe musí probíhat u některé organizace působící v oboru stavebnictví, a to například u
- realizátora staveb a jejich dílčích celků
- architektonické nebo projekční kanceláře
- developerské, investorské či inženýrské organizaci působící v přípravě nebo realizaci staveb
- organizace zabývající se výrobou stavebních hmot a výrobků

Přehled látky

Obsahem profesní praxe je seznámit se s prostředím zvolené odbornosti, využití poznatků při vypracování vstupní analýzy zadaného problému a návrhu postupu řešení praktické části diplomové práce.

Praxe musí probíhat u některé organizace působící v oboru stavebnictví a to
- u realizátora staveb
- u architektonické nebo projekční kanceláře
- u developerské, investorské či inženýrské organizace působící v přípravě nebo realizaci staveb
- v organizaci výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  - potvrzení o absolvování praxe ve stavebním deníku
  - zpráva o odborné praxi-psaná do stavebního deníku po jednotlivých dnech
  Zpráva musí obsahovat charakteristiku podniku, pracoviště a pod, popis obsahu praxe, její zhodnocení a přínos pro studenta.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)