Příprava a provádění staveb - KME/PPST

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 409 LS Pátek 1-2 (07:30-09:10)
Cvičení UC 409 LS Pátek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student se obeznámí:
- s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti technologie staveb, přípravy a řízení projektů
- rozšířen bude teoretický základ operační analýzy a matematického modelování realizace staveb s využitím počítačů pro přípravu a řízení projektů realizace i provozu budov.

Přehled látky

1. týden - příprava a řízení projektů
2. týden - příprava a řízení projektů
3. týden - stavebně technologické projektování
4. týden - stavebně technologické projektování
5. týden - speciální technologie
6. týden - speciální technologie
7. týden - právní předpisy při realizaci staveb
8. týden - využití výpočetní techniky při přípravě staveb
9. týden - finanční řízení a investování
10. týden - matematické metody v technologii staveb
11. týden - matematické metody v technologii staveb
12. týden - stavební technologie a jejich vliv na životní prostředí
13. týden - řízení správy, provozu a údržby budov

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit a realizovat stavební činnosti pro celkovou výstavbu jak pro přípravu tak pro provádění staveb

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace v oblasti přípravy a provádění staveb

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička