Případová studie - stavební development - KME/PSSD

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je navázat na teoretické základy a praktickou aplikaci látky přednášené v předmětech zaměřených do oblasti stavebního developmentu. Jedná se zejména o aplikaci analýzy technické a technologické stránky realizace stavby, jejího ocenění, analýzy lokálního realitního trhu, částečně i asset a property managamentu.

Přehled látky

1. Vypracování strategie rozvoje nemovitostního portfolia modelové developerské společnosti.
2. Zpracování podkladů pro tvorbu nebo doplnění databáze pro oceňování nemovitostí, analýza lokálního realitního trhu.
3. Vypracování ocenění konkrétního stavebního pozemku.
4. Vypracování ocenění konkrétní nemovitosti včetně pozemku.
5. Vypracování rozpočtu jednoduché stavby.
6. Vypracování zásad financování stavby.
7. Due diligence. Studie proveditelnosti.
8. Simulace technického zhodnocení stavby ve variantách.
9. Analýza technologického provedení stavby ve vazbě na realizační náklady.
10. Analýza vztahu výše pořizovacích nákladů versus technický stav stavby.
11. Vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
12. Vypracování koncepce zajištění stavebního, technického a autorského dozoru.
13. Marketing stavby, kolaudace, zahájení užívání.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • posoudit relevanci ocenění stavby nebo nákladů na stavební akci
  • realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby
  • posoudit výši a strukturu nákladů na pořízení nemovitosti nebo investice na její rozvoj

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %. Prezentace semestrální práce.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička