Případová studie moderní budovy - KME/PSMB

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 122 ZS Středa 8-11 (13:55-17:25)

Cíle předmětu

Student v závislosti na svém odborném zaměření vyřeší komplexní problém z oblasti navrhování nebo provádění moderních budov, nebo správy či řízení jejich provozu.

Přehled látky

Individuální případová studie v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje jeho odborným preferencím odpovídající, komplexní problém stavební praxe s využitím znalostí získaných studiem. Výsledkem práce bude studie z některé z následujících oblastí:
- návrh moderní budovy se zohledněním soudobých materiálů, technologií, požadavků na užívání s potenciálem do budoucnosti;
- návrh postupů správy a řízení provozu moderní budovy s ohledem na požadavky na užívání s potenciálem do budoucnosti;
- návrh a optimalizace investičního záměru, zhodnocení potenciálu a zajištění jeho financování a realizace.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování případové studie moderní budovy v zvolené odborné oblasti. Veřejná prezentace studie a obhájení zvolených řešení.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)