Případová studie - facility management - KME/PSFM

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je navázat na teoretické základy a praktickou aplikaci látky přednášené v předmětech zaměřených do oblasti správy nemovitostí. Jedná se zejména o aplikaci problematiky facility, asset a property managamentu.

Přehled látky

1. Definování prostorových požadavků a souvisejících služeb zvolené konkrétní stavby (hotelová, administrativní, komerční, atd.).
2. Návrh a optimalizace požadavků na vybrané konkrétní pracoviště (hotelový pokoj, recepce, komerční obchodní plocha, cateringové zázemí aj.).
3. Stanovení základních ekonomických (nákladových) parametrů provozu budov, metody jejich sledování a vykazování, analyzování jejich rezerv.
4. Analýza technického stavu stavby a jejích systémů TZB.
5. Due diligence.
6. Tvorba plánů rozvoje, provozních plánů, systémů hlášení a reportingu.
7. Příprava na jednání s vlastníky staveb, vypracování situační zprávy o provozu a stavu objektu, možnostech investic a případného efektivnějšího provozování.
8. Vypracování podkladů pro výběrové řízení, smlouvy s externími dodavateli a FM poskytovateli, smlouvy s nájemníky.
9. Vypracování zásad inventarizačního i pasportizačního procesu (účetního i technicko provozního).
10. Hodnocení energetické a celkové provozní náročnosti stavby.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %. Prezentace semestrální práce.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička