Pozemní stavby 1 - Systémy staveb - KME/POS1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Přednáška UU 108 LS Úterý 4-6 (10:15-12:50)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UF 223 LS Úterý 7-8 (13:00-14:40)
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Cvičení UF 223 LS Úterý 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní koncepcí návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb, s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky, jejich styky i na konstrukční systém jako celek, s respektováním vnějších účinků působících na nosný systém a jeho vlastností.

Přehled látky

1. Úvod, zásady studia na VŠ. Představení předmětu, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, literatura, podklady. Zásady zakreslování, technická dokumentace. Třídění staveb, charakteristika pojmu pozemní stavby.

2. Pozemní stavby - historie, současnost a tendence, požadavky. Konstrukční materiály, konstrukční systémy.

3. Konstrukční systémy pozemních staveb I. - typy, vlastnosti, chování, požadavky, materiály a technologie.

4. Stropní konstrukce I. - materiály a technologie. Betonové, železobetonové, kombinované stropní konstrukce.

5. Typologie a unifikace pozemních staveb. Modulová koordinace rozměrů ve stavebnictví.

6. Svislé nosné konstrukce I. - prvky (stěny, sloupy a pilíře), funkce, požadavky, vlastnosti, vnější vlivy.

7. Svislé nosné konstrukce II. - materiály, technologie.

8. Svislé nosné konstrukce III. - konstrukční vlastnosti, statické vlastnosti, funkce.

9. Stropní konstrukce II. - konstrukční uspořádání a statické působení vodorovných nosných konstrukcí, funkce, materiály, požadavky, vlastnosti. Klenby, skořepiny.

10. Stropní konstrukce III. - stropy dřevěné, ocelové, ocelobetonové, kombinované.

11. Konstrukční systémy pozemních staveb II. - vnější účinky, dilatace konstrukčních systémů a prvků staveb.

12. Konstrukční systémy pozemních staveb III. - komplexní konstrukční a statická charakteristika. Interakce primárně nosných a nenosných konstrukcí a prvků. Kotevní a spojovací technika - mechanické spojovací prostředky, smykové trny, chemické kotvy, lepící hmoty - zásady návrhu a použití, vlastnosti, přenos zatížení.

13. Obvodové pláště budov - funkční požadavky a vlastnosti. Lehké a těžké obvodové pláště, vliv na chování konstrukčního systému.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Vstupní požadavky:
  Znalosti tvorby stavebně technické dokumentace a konstrukčně materiálové problematiky pozemních staveb alespoň na úrovni předmětu Úvod do stavitelství.

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)