Počítačové modelování fyz. procesů - KME/PMFB

Garant

 • Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Přednášející

Rozvrhové akce

Fanny Moravcová, Ph.D. Přednáška UC 411 ZS Pondělí 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni s rozměrovou analyzou, s použitím teorií diferenciálních rovnic a s metody approximaci řesění při modelování reálných fyzikálních procesů.

Přehled látky

1. Rozměry, jednotky, základní veličiny, rozměrová nezávislost a závislost.
2. Rozměrová nezávislost a závislost: cvičení
3. Pí-teorém (odvození, použití).
4. Fyzikální podobnost
5. Sobě-podobnost
6. Dynamické systémy s jedním stupněm volnosti, body rovnováhy, bifurkace
7. Dynamické systémy s dvěma stupni volnosti, atraktory
8. Příklad dynamického systému: Van Der Polův oscilátor
9. Další příklady: Lotka-Voterra systém, brzděný pád
10. Aproximace řešení problemů v fyzice: metoda residua, Galerkinova metoda
11. Metoda konečných prvků (1)
12. Metoda konečných prvků (2)
13. Ukázky využití softwarového produktu

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Podmínky zápočtu:
  zápočtový test (v rozsahu výuky).

  Podmínky zkoušky:
  Studenti musí ověřitelným způsobem předvést znalosti z předepsané látky.

  Ke stažení

  Více informací o předmětu (portál ZČU)