Odborný seminář - PD 2 - KME/OSPD2

Garant

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oboru AVI-ME ve specializaci Průmyslový design. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektu z oblasti průmyslového designu.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů mechaniky tuhého podajného tělesa a konstrukcí. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problematiku z hlediska pevnosti, tuhosti, funkčnosti, spolehlivosti a životnosti a s ohledem na design. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • dovede aplikovat úlohy lineární pružnosti a pevnosti a plasticity
  • dovede řešit dynamicky namáhané součásti a konstrukce
  • dovede navrhovat součásti a konstrukce z hlediska funkce, pevnosti a tuhosti a designu
  • student dovede řešit součásti a konstrukce z hlediska životnosti a spolehlivosti

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Odevzdání semestrální práce, její prezentace a obhajoba.

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička