Odborný seminář - AME - KME/DSAME

Garant

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oboru AVI - ME ve specializaci Aplikovaná mechanika. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektu z oblasti aplikované mechaniky.
Student se naučí
- analyzovat literární zdroje,
- analyzovat zadaný problém,
- stanovit postup řešení daného problému,
- pracovat s odborným textem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů mechaniky tuhých a podajných těles a konstrukcí. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní technický problém z hlediska funkčnosti a s ohledem na provozní a na dynamické vlastnosti. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.
1.-2. týden: Rešerše literárních pramenů.
3.-4. týden: Kritická analýza literárních pramenů.
5.-6. týden: Analýza problému, stanovení okrajových a počátečních podmínek, strategie řešení mechanického problému.
7.-10. týden: Konkrétní zpracovní zadaného problému (algoritmy řešení, softwarová řešení a implementace, výpočty atd. )
11.-13. týden: Vypracování semestrální práce.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky na zápočet:
  Účast na individuálních konzultacích.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička