Odborný seminář 1 - KME/OS1

Garant

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oborů Dynamika konstrukcí a mechatronika, Aplikovan8 mechanika a Výpočty a design. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektů z uvedených oborů.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů tuhého dynamiky konstrukcí a mechatroniky, modelování v biomedicíně a výpočtů a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problematiku výše uvedeného zaměření. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat a navrhovat dynamicky namáhané součásti a konstrukce
  • analyzovat a navrhovat součásti z nekonvenčních materiálů
  • řešit úlohy biomechaniky a biomedicíny
  • řešit úlohy lineární a nelineární dynamiky a mechatroniky

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Odevzdání semestrální práce, její prezentace a obhajoba.

Více informací o předmětu (portál ZČU)