Modely přírodních systémů - KME/MPS

Garant

 • Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Cíle předmětu

Účelem předmětu je obeznámit studenty s možností modelování rozmanitých systémů živé i
neživé přírody. Přitažlivou a motivující formou budou studentům předvedeny zajímavé a
důležité případy takovýchto modelů i s problémy a otevřenými otázkami.

Přehled látky

Pohled fyzika, technika a matematika na přírodní systém. Fyzikální, biologické, ekologické, sociologické systémy. Princip modelování přírodních systémů, jednoduché motivující modely. Počítačové modely. Stabilita. Deterministický chaos, atraktory, bifurkace, disipativní struktury, synergetické systémy atp. Problematika modelování živých systémů, biologické struktury. Život z hlediska fyzikálních modelů.
Účelem předmětu je ukázat studentům možnosti modelování rozmanitých systémů živé i neživé přírody. Přitažlivou a motivující formou budou studentům předvedeny zajímavé a důležité případy takovýchto modelů i s problémy a otevřenými otázkami. Příklady:

- vznik struktur na kůži živočichů
- fraktální struktury u rostlin
- alometrické škálování v živé přírodě
- zajímavé fázové přechody v každodenním životě
- stabilita a sociální chování

Předmět bude vhodně doplňovat standardní matematické a fyzikální přednášky tak, že studentům bude zdůrazňováno a jasně ukazováno, proč se matematiku a fyziku učí. V rámci tohoto předmětu se rovněž uskuteční populární přednáška některého z významných odborníků zapadající do koncepce předmětu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Podmínky zápočtu:
  Vypracování referátu na dané téma.

  Podmínky zkoušky:
  Studenti musí ověřitelným způsobem předvést znalosti z předepsané látky.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)