Modelování matlabem - KME/MATL

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Pondělí 5-6 (11:10-12:50)
Ing. Luboš Smolík, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Úterý 6-7 (12:05-13:45)
Ing. Štěpán Dyk, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Středa 2-3 (08:25-10:05)
Ing. Radek Bulín, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

Přehled látky

MATLAB jako prostředí a programovací jazyk. Grafické zobrazování rovinných a prostorových křivek a ploch včetně animace. Grafické uživatelské rozhraní. Využití MATLABu jako prostředku k numerickému a symbolickému řešení problémů lineární algebry a matematické analýzy. Polynomy. Aproximace a interpolace funkcí. Řešení počátečních úloh popsaných obyčejnými diferenciálními rovnicemi. MATLAB jako prostředek statistického zpracování dat a optimalizace. Řešení problémů rovnováhy a pohybu hmotného bodu.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • optimálně využít výhody syntaxe programovacího jazyka výpočetního prostředí MATLAB

Požadavky na studenta

Zápočtová písemná práce.

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)