Mechanika tuhých těles - KME/METT

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí matematické teorie kmitání a dynamiky mechanismů a strojů,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti z matematické teorie kmitání a dynamiky mechanismů a strojů

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička