Mechanika rotačních strojů - KME/MRS

Garant

Cíle předmětu

Sudent se seznámí
- s dynamikou a vyvažováním tuhého rotoru
- s pružným ukládáním rotačních strojů
- s dynamikou Lavalova rotoru a rotoru s obecně uloženým kotoučem
- s modelováním rotorů se spojitě rozloženou hmotností
- s výpočtem kritických otáček (Cambellův diagram)

Přehled látky

1. Dynamika tuhého rotoru (rotace tělesa kolem obecné osy, reakce v ložiskách a vyvažování).
2. Pružné ukládání rotačních strojů.
3. Lavalův rotor.
4. Rotor s obecně uloženým kotoučem.
5. Rotor na poddajných ložiskách.
6. Experimentální vyšetřování chování rotorů.
7. Základy teorie kmitání lineárních soustav (maticová formulace pohybových rovnic, problém vlastních hodnot konzervativních soustav).
8. Modelování rotorů se spojitě rozloženou hmotností.
9. Modelování rotorů metodou končených prvků.
10. Cambellův diagram, kritické otáčky a ustálené kmitání rotoru (buzení nevyvážeností a harmonickými silami v pevném směru).
11. Výpočet kritických otáček a simulace chování rotoru s využitím počítačů.
12. Vyvažování rotorů se spojitě rozloženou hmotností.
13. Stabilita rotorů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • určit setrvačné a vnější účinky působící na rotorový systém a lopatky ventilátorů a turbin řešit chování lineárních rotorových systémů včetně lopatkových věnců určit numericky kritické otáčky rotorových systémů včetně lopatkových věnců určit síly v ložiskách torbosoustrojí a síly přenášené do základů

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Úspěšné absolvování testu.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a aplikace teoretických poznatků na řešení úloh dynamiky rotačních strojů.

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička