Mechanika poddajných těles - KME/MEPT

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí mechaniky kompozitních materiálů, výpočtových metod pružnosti a životnosti a spolehlivosti,
- umí aktivně používat výpočtové metody pružnosti
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny dovednosti a kompetence v souladu s požadavky příslušného studijního programu a studijního oboru

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti z oblastí mechaniky kompozitních materiálů, výpočtových metod pružnosti a životnosti a spolehlivosti.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička