Mechanika komponent dopravních prostředk - KME/MKDP

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Přednáška UC 408 ZS Úterý 5-6 (11:10-12:50)
Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Cvičení UC 422 ZS Čtvrtek 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy modelování komponent vozidel za účelem následného vyšetřování jízdních vlastností vozidel. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě modelů dopravních prostředků, funkčnosti jejich rozhodujících komponent a výhodách parametrizace. Po absolvování bude mít student základní znalosti o rozhodujících prvcích dopravních prostředků z hlediska vyšetřování jejich jízdních vlastností a o způsobu modelování těchto prvků i celých vozidel včetně verifikace a experimentálních metod.

Přehled látky

1. týden: Přednáška: Základní vztahy a pojmy mechaniky potřebné k modelování komponent vozidel.
Cvičení: Úvod do systému ADAMS. Základy ovládání, základní principy a postupy.

2. týden: Přednáška: Základní komponenty vozidel (silničních a kolejových). Funkce jednotlivých
komponent.
Cvičení: Modelování soustav těles v systému ADAMS.

3. týden Přednáška: Charakteristiky rozhodujících konstrukčních prvků. Způsob jejich určení.
Cvičení: Filosofie práce s modulem ADAMS/Car. Šablony, subsystémy, sestavy.

4. týden Přednáška: Pružiny a tlumiče. Funkce a způsoby modelování. Experimentální přístupy
k zjištění charakteristik.
Cvičení: Základní komponenty vozidel v modulu ADAMS/Car.

5. týden: Přednáška: Modelování zavěšení náprav. Silentbloky. Aktivní prvky vypružení náprav.
Přístupy k jejich modelování.
Cvičení: Vytváření šablon a subsystémů zavěšení náprav s nelineárními prvky vypružení.

6. týden: Přednáška: Pneumatiky. Přístupy k jejich modelování. Experimentální přístupy k zjištění
charakteristik.
Cvičení: Sestava přední nápravy s řízením a související virtuální stend.

7. týden: Přednáška: Model kolo - kolejnice. Teoretické vztahy.
Cvičení: Sestava kompletního silničního vozidla.

8. týden: Přednáška: Pohon. Řídicí soustava. Speciální komponenty vozidel a jejich modelování
(kloubová spojení, pantografy, stabilizátory). Přístupy k jejich modelování.
Cvičení: Numerické simulace vertikální dynamiky s virtuálním modelem vozidla.

9. týden: Přednáška: Komplexní model vozidla. Model řidiče.
Cvičení: Numerické simulace horizontální dynamiky s virtuálním modelem vozidla.

10. týden:Přednáška: Jízda po nerovné vozovce. Vlivy okolí (aerodynamika, pasivní odpory,
stoupání, klesání). Brždění, rozjezd. Význam simulací a vyšetřované veličiny.
Cvičení: Vytvoření čtvrtinového modelu vozidla s nelineárními prvky vypružení v systému
MATLAB.

11. týden:Přednáška: Řízeni vozidel. Vliv řidiče. Jízdní stabilita. Význam simulací a vyšetřované
veličiny.Význam simulací a vyšetřované veličiny.
Cvičení: Numerické simulace s vytvořeným nelineárním modelem vozidla.

12. týden:Přednáška: Exkurze na Dynamické zkušebně ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Cvičení: Samostatný semestrální projekt.

13. týden:Přednáška: Predikce životnost a spolehlivost komponent vozidel.
Cvičení: Prezentace a hodnocení samostatných prací.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Vypracování a prezentace samostatného projektu na odpovídající úrovni. Prokázání znalosti přednášené látky u ústní zkoušky.

    Doporučená literatura

    Více informací o předmětu (portál ZČU)

    Patička