Management staveb - KME/MEN

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Miloslav Mašek, CSc. Přednáška EU 109 ZS Středa 6-8 (12:05-14:40)
Ing. Miloslav Mašek, CSc. Cvičení EU 109 ZS Středa 9-10 (14:50-16:30)

Cíle předmětu

Určeno studentům navazujícího magisterského studijního programu Stavitelství FAV

Student se obeznámí :
- s problematikou v oblasti teorie a praxe řízení stavebního podniku a investorských činnost
- s problematikou kontroly kvality , bezpečnosti práce ochrany životního prostředí, práva i psychologie řízení lidí
- se zásadami přípravy a realizace developerských projektů, činností projektových manažérů a řídících pracovníků všech stupňů na stavbách

Přehled látky

1. Pojem management a jeho základní funkce.
2. Management ve výstavbě a oblasti jeho činnosti.
3. Management ve výstavbě a oblasti jeho činnosti (fin. management jakosti, apod.)
4. Management výstavbového projektu.
5. Developerské projekty a jejich řízení.
6. Ekonomika a management.
7. Informační systémy stavebních firem.
8. Legislativa pro stavební činnost.
9. Dodavatelské systémy, obchodní vztahy.
10. Veřejné soutěže a nabídková řízení.
11. Facility management.
12. Management bezpečnosti práce v podniku a na stavbách.
13. Stavební činnost a ochrana životního prostředí.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • realizovat a řešit řízení staveb jako celku

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracováni a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní
Zápočty z předmětu KME/MEN získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace v oblasti managementu staveb.

Více informací o předmětu (portál ZČU)