Komunik. techn. ve facility managementu - KME/KTFM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Veronika Sojková, Ph.D. Přednáška UC 122 ZS Úterý 10-10 (15:45-16:30)
Ing. Veronika Sojková, Ph.D. Cvičení UC 122 ZS Úterý 11-12 (16:40-18:20)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se možnostmi SW a HW podpory přípravy a provozu budov, včetně specifických nástrojů pro stavební development a facility management, jako je certifikace a technicko provozní optimalizace staveb.

Přehled látky

1. ICT podpora stavebního developmentu a facility managementu.
2. Certifikace budov I. (SB Tool).
3. Certifikace budov II. (BREEAM, LEED, DGNB)
4. Optimalizace budov.
5. Moderní software pro facility management (CAFM, TIFM, Archibus).
6. Informační prostředí pro sdílení dat o budovách (BIM).
7. Praktické aplikace modelování v developmentu a facility managementu.
8. Systém budova - okolní prostředí.
9. Hodnocení nákladů po dobu technického života (Life Cycle Costs - LCC).
10. Smart buildings.
11. Smart cities.
12. Udržitelnost budov.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu:
    Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)