Inženýrské stavby - KME/INS

Garant

Cíle předmětu

Student se obeznámí:
- s inženýrskými stavbami zahrnujícími stavby dopravní, vodohospodářské a konstrukčně inženýrské
- s popisem konstrukčního řešení a použití těchto staveb

Přehled látky

1. týden Inženýrské objekty a konstrukce
úvod a rozdělení staveb, základy a konstrukce v pozemních stavbách

2. týden Zdravotnětechnické stavby 1
jímání a úpravny vod, čistírny, stoky, vodovody
hřibové stropy pro velká rozpětí a zatížení

3. týden Zdravotnětechnické stavby 2
specifika provádění, bílé vany, agresivita prostředí

4.týden Zásobníky, sila
zatížení, provádění, tažené konstrukce

5.týden Věže a stožáry, výškové stavby
Ocelové, betonové věže samonosné,výškové stavby, kotvené stožáry

6. týden Konstrukce na poddolovaných územích
specifika, příklady, statické systémy

7. týden Ocelové konstrukce 1
rozdělení, popis, použité materiály

8. týden Ocelové konstrukce 2
haly, technologické budovy, speciální konstrukce

9. týden Energetické stavby
elektrárny a související konstrukce

10. týden Sportovní stavby
nosná konstrukce,příklady, specifika

11. týden Zemní a podzemní stavby
štoly, tunely, šachty, pažení

12. týden Mosty
materiály, nosná konstrukce, základy, opěry, mostovka, příklady

13. týden Dřevěné konstrukce
výroba, příklady, realizace

14. týden Poruchy konstrukcí
příčiny, sanace, příklady, údržba

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • určit konstrukční a geometrické parametry koleje
  • popsat druhy ložisek a mostních závěrů
  • určit vrtné schéma
  • vysvětlit princip "milánské" metody výstavby tunelů
  • popsat konstrukční uspořádání obloukových mostů

Požadavky na studenta

K zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní a její obhajoba
Zápočty z předmětu KME/INS získané v předchozích létech studia se neuznávají.

Ke zkoušce:
Aktivní znalost odpřednesené látky a schopnost její aplikace

Více informací o předmětu (portál ZČU)