Inženýrské stavby 1 - KME/INS1

Garant

  • Ing. Lucie Vídenská, Ph.D.

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UC 409 LS Pondělí 5-6 (11:10-12:50)
Ing. Petr Kesl, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Pondělí 7-7 (13:00-13:45)

Cíle předmětu

Student se obeznámí:
- s inženýrskými stavbami zahrnujícími stavby dopravní, vodohospodářské a konstrukčně inženýrské
- s popisem konstrukčního systému, řešení a použití těchto staveb

Přehled látky

1. týden Inženýrské objekty a konstrukce jejich specifika,
úvod a rozdělení staveb, základy a konstrukce v pozemních stavbách

2. týden Zdravotnětechnické stavby 1
jímání a úpravny vod, čistírny, stoky, vodovody
hřibové stropy pro velká rozpětí a zatížení

3. týden Zdravotnětechnické stavby 2
specifika provádění, bílé vany, agresivita prostředí

4.týden dopravní stavby, dělení komunikací a jejich základní druhové rozdělení s šířkovým uspořádáním


5. týden dopravní stavby, směrové a výškové vedení komunikací a jejich základní návrhové parametry krytu vozovek

6. Areálové komunikace , obslužné komunikace , vykládací , nakládací rampy návaznosti na stavební objekt

7. týden Konstrukce na poddolovaných územích
specifika, příklady, statické systémy

8. týden Ocelové konstrukce 1
rozdělení, popis, použité materiály

9. týden Ocelové konstrukce 2
konstrukce dopravní velkých rozpětí, technologické budovy, speciální konstrukce

10. týden Věže a stožáry, výškové stavby
Ocelové, betonové věže samonosné,výškové stavby, kotvené stožáry

11. týden Mosty
materiály, nosná konstrukce, základy, opěry, mostovka, příklady , rozdělení mostů základní názvosloví

12. týden rozdělení ocelových mostů , druhy , konstrukční řešení

13. týden rozdělení betonových mostů , druhy , konstrukční řešení

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit a sestavit konstrukci
  • navrhnout a řešit technologicky konstrukci hrubé stavby a POV

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrálni práce s odpovídající úrovní a její obhajoba

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace na řešení konkrétních konstrukcí.

Více informací o předmětu (portál ZČU)