Facility management II. - KME/FM2

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška ZS Středa 10-11 (15:45-17:25)
Cvičení ZS Středa 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je připravit studenty na komplexní podporu základního podnikání, tj. podporu provozování pozemních staveb a staveb doprovodných. Studenti budou ovládat procesy zajištění podpůrných služeb, budou připraveni je řídit a provozovat, včetně sestavení požadavků na outsourcing v souladu s novým EU standardem ČSN EN 15 221 "Facility management".

Přehled látky

1. Základní ekonomické (nákladové) parametry provozu budov a majetků, sledování, vykazování a analýzy jejich rezerv.
2. Plány rozvoje, provozní plány, systémy hlášení a reportingu.
3. Jednání s vlastníky budov, situační zprávy o provozu a stavu objektu, možnostech investic a efektivnějším provozování.
4. Smlouvy s externími dodavateli a FM poskytovateli, smlouvy s nájemníky.
5. Základy inventarizačních i pasportizačních procesů, jejich inicializace a provozování z účetního i technicko-provozního hlediska.
6. Základy řízení plánovité údržby objektů, revizí a plánovaných oprav.
7. Formy a postupy provozování a udržování systémů TZB.
8. Základy provozního a havarijního řízení objektů.
9. Investiční problematika budov a majetků, plánování investičních oprav a rekonstrukcí.
10. Spolupráce s externími dodavateli stavebních a rekonstrukčních prací.
11. Legislativa související s problematikou investic, provozu a údržby.
12. SW a HW podpora včetně specifických nástrojů pro Facility management, požadavkové systémy a dispečerské zajištění.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)