Facility management I. - KME/FM1

Garant

Cíle předmětu

Cílem předmětu je připravit studenty na komplexní podporu základního podnikání, tj. podporu provozování pozemních staveb a staveb doprovodných. Studenti budou zvládat základní zajištění podpůrných služeb, budou připraveni je řídit a provozovat. Současně získají i základy pro sestavení požadavků na outsourcing v souladu s novým EU standardem ČSN EN 15 221 "Facility management".

Přehled látky

1. Definování prostorových požadavků a souvisejících služeb při správě a provozování staveb.
2. Optimalizace požadavků na konkrétní pracoviště, koordinace činnosti s architekty a projektanty.
3. Řízení vlastních nebo externích pracovníků v oblasti správy budov a úklidu a čištění.
4. Odpadové hospodářství ve stavebnictví, odpadová legislativa.
5. Základy bezpečnosti, ostrahy, ochrany osob, majetku a zdraví, bezpečnosti informací, protiteroristické ochrany atd.
6. Pravidla BOZP, PO a hygieny při provozování staveb.
7. Řízení a provozování dokumentace pro provoz a správu budov.
8. Recepční služby a další služební obory, zajištění podpory a zázemí těchto služeb.
9. Interní logistika společností včetně dokument managementu, interní pošty, kopírovacích služeb, tiskových služeb, archivačních služeb, autoprovozů, taxislužeb atd.
10. Základy jednotné formy smluvních dokumentů s externími i interními poskytovateli (SLA, FM smlouvy a interní předpisy) v souladu s ČSN EN 15221 část 2.
11. Zásady EU vnímání Facility managementu včetně seznámení se s ČSN EN 15 221 a parametry EuroFM Agendy 2020.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička