Facility management I. - KME/FM1

Garant

Rozvrhové akce

Přednáška UC 422 LS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)
Cvičení UC 422 LS Pondělí 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je připravit studenty na komplexní podporu základního podnikání, tj. podporu provozování pozemních staveb a staveb doprovodných. Studenti budou zvládat základní zajištění podpůrných služeb, budou připraveni je řídit a provozovat. Současně získají i základy pro sestavení požadavků na outsourcing v souladu s EU standardem ČSN EN 15 221 "Facility management".

Přehled látky

1. Moderní facility management, terminologie, současný stav, odborný tým.
2. Definování prostorových požadavků a souvisejících služeb při správě a provozování staveb.
3. Optimalizace požadavků na konkrétní pracoviště, koordinace činnosti s architekty a projektanty.
4. Řízení vlastních nebo externích pracovníků v oblasti správy budov vč. úklidu a čištění.
5. Odpadové hospodářství ve stavebnictví, odpadová legislativa.
6. Základy bezpečnosti, ostrahy, ochrany osob, majetku a zdraví, bezpečnosti informací, protiteroristické ochrany atd.
7. Pravidla BOZP, PO a hygieny při provozování staveb.
8. Řízení a provozování dokumentace pro provoz a správu budov.
9. Recepční služby a další služební obory, zajištění podpory a zázemí těchto služeb.
10. Interní logistika společností včetně dokument managementu, interní pošty, kopírovacích služeb, tiskových služeb, archivačních služeb, autoprovozů, taxislužeb atd.
11. Základy jednotné formy smluvních dokumentů s externími i interními poskytovateli (SLA, FM smlouvy a interní předpisy) v souladu s ČSN EN ISO 41012 .
12. Zásady EU vnímání Facility managementu, ČSN EN 15 221 a parametry EuroFM Agendy 2020. Náplň pozice facility manažera.
13. Prezentace seminární práce, hodnocení.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování semestrálních úloh v uspokojivé kvalitě a absolvování průběžných testů s úspěšností nad 50 %.

  Požadavky ke zkoušce:
  Prokázání dostatečné znalosti semestrální látky a schopnost její aplikace v souvislostech.

  Více informací o předmětu (portál ZČU)