Experimentální mechanika 1 - KME/EXM1

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Jan Krystek, Ph.D. Přednáška UC 122 ZS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)

Cíle předmětu

Uvést studenta do problematiky plánování, realizace, zpracování a vyhodnocení inženýrského experimentu. Ukázat úlohu a postavení experimentu v procesu řešení technických problémů.

Přehled látky

1. týden: Historie a současnost technického experimentu. Význam experimentu v době rozvinutých výpočtových metod.
2. týden: Typy experimentu dle různých hledisek. Etapy experimentu od návrhu po vyhodnocení.
3. týden: Tvorba netechnických objektů, experiment jako prostředek řízení, jako zdroj údajů pro databáze.
4. týden: Využití experimentu v mechanice.
5. týden: Základní pojmy v experimentální oblasti.
6. týden: Experimentální řetězce, struktura měřicích, zatěžovacích a budicích řetězců. Vyhodnocovací řetězec.
7. týden: Plánování, realizace a vyhodnocení experimentálního měření.
8. týden: Chyby v procesu měření a zpracování výsledků.
9. týden: Nejistoty měření, standardní nejistoty, výpočet nejistot.
10. týden: Měření na reálném díle, modelová měření. Základní informace z modelové podobnosti.
11. týden: Měření velmi malých deformací a posuvů. Měření rychlostí a zrychlení.
12. týden: Přístrojové vybavení pracoviště. Ukázky měření.
13. týden: Exkurze - bude zařazena kdykoli během semestru v závislosti na možnostech experimentálních pracovišť

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout vhodný experimetnální řetězec
  • zvolit patřičnou měřící metodu

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: úspěšné absolvování závěrečné rozpravy v rozsahu přednášené látky

Více informací o předmětu (portál ZČU)