Dřevěné konstrukce 1 - KME/DR1

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Přednáška UC 410 LS Čtvrtek 5-6 (11:10-12:50)
Cvičení UC 422 LS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Předmět zahrnuje návrh nosných dřevěných konstrukcí staveb a jejich užití v pozemních stavbách.


Přehled látky

1. týden Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost konstrukce, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, materiály dřevěných konstrukcí, třídy vlhkosti
2. týden Navrhování dřevěných prvků podle ČSN EN 1995. Mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti
3. týden Základní způsoby namáhání. Tah, tlak, stabilita ideálního prutu, lokální stabilita, vzpěrná délka pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů. Teorie 2. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty
4. týden Ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu
5. týden Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení
6. týden Spoje lepené, hřebíkové spoje, sponkové spoje, svorníkové spoje, kolíkové spoje, vrutové spoje, tesařské spoje, hmoždíkové spoje.
7. týden Mezní stavy použitelnosti, deformace, prokluz spoje, mezní průhyby, kmitání konstrukcí.
8. týden Rovinné dřevěné konstrukce, nosníky, plostěnné nosníky, příhradové nosníky, detaily konstrukcí, stojky, vaznice
9. týden Prostorová tuhost dřevěných konstrukcí a její zajištění, dřevěné konstrukce zastřešení
10.týden Dřevěné konstrukce budov
11.týden Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požár, zásady návrhu, základní návrhové postupy
12.týden Metody posuzování požární odolnosti konstrukcí
13.týden Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením, konstrukční ochrana dřevě, dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, ochranné prostředky

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • definovat rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi
  • orientovat se v použití materiálů na bázi dřeva
  • volit vhodné dřevěné konstrukce pro umístění ve stavbě a pro daný typ stavby
  • řešit návrh materiálu a návrh jednotlivých svislých a vodorovných konstrukcí, návrh jejich profilu a spojů
  • navrhovat ochranu dřeva proti škůdcům, vlhkosti nebo požáru

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni
Zápočet získaný v předchozích letech studia se neuznává.

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost probírané látky a schopnost aplikovat látku na řešení konkrétních úloh

Více informací o předmětu (portál ZČU)