CAD systémy ve stavitelství 2 - KME/CVP2

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Pondělí 9-10 (14:50-16:30)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 409 LS Pondělí 11-12 (16:40-18:20)

Cíle předmětu

V předmětu CVP2 se student seznámí s možnostmi a specifiky moderního projektování s využitím informačního modelu budovy (BIM) na platformě software ArchiCAD. Cílem předmětu je seznámit studenty s rozdílným přístupem k projektování, výhodami a nevýhodami BIM projektování, s problematikou komunikačních procesů, řešení kolizí a změn při tvorbě dokumentace. Po absolvování kurzu bude mít student základní znalosti používání informačních modelů v projektování stavebních konstrukcí a tvorby výstupů na odpovídající úrovni v software ArchiCAD.

Přehled látky

1. týden: Úvod do problematiky BIM projektování

2. týden: Digitální formáty - typy souborů. Seznámení se s programy, pracovní prostor, tvorba podlaží, řezů a pohledů

3. týden: Svislé prvky (stěny, sloupy), zadávání materiálů, definice stylů

4. týden: práce s atypickými konstrukcemi

5. týden: Otvorové výplně

6. týden: Tvorba stropních konstrukcí a podlah

7. týden: Schodiště, typy schodišť, zábradlí

8. týden: Zařizovací předměty, nábytek

9. týden: Spojování více pater, nastavení vícepodlažního objektu, střecha

10. týden: Obvodový plášť, tabulky, výkazy místností, schéma využití ploch

11. týden: Rendrování, realistické zobrazení, výstupy

12. týden: Osvětlení, kamery

13. týden: Zápočtový týden, rezerva

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu: Zpracování jednoduchého 3D informačního modelu a jeho odevzdání v zadaných formátech na externí uložiště.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)