CAD systémy ve stavitelství 1 - KME/CVP1

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Pondělí 12-13 (17:35-19:15)
Ing. Jan Kubát, Ph.D. Cvičení UC 409 ZS Úterý 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

V předmětu se student seznámí s vytvářením digitální stavební dokumentace od jednoduché 2D formy až po složitější prostorové kreslení. V úvodu bude krátce zmíněna historie tvorby dokumentace a naznačen rychlý vývoj spojený s nástupem PC v posledních dekádách. Dále budou představeny CAD systémy a související dostupný software. Cílem předmětu je obeznámit studenty se základy projekční činnosti ve stavebním inženýrství za pomoci základních a pokročilých CAD systémů. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace v základním a posléze i v pokročilém CAD systému (včetně specializovaných nadstaveb). Po absolvování kurzu bude mít student základní znalosti používání CAD systémů v projektování stavebních konstrukcí a tvorby výstupů na odpovídající úrovni.

Přehled látky

1. Úvod. Seznámení s předmětem. Historie projektování a vytváření dokumentace na PC. Představení systémů a software k vytváření stavební dokumentace.

2. Klasické CAD prostředí I. Digitální formáty - typy souborů. AutoCAD: nastavení pracovního výkresového prostoru, základní ovládání, uchopování, trasování, krok a rastr, souřadné systémy, jednotky, vlastnosti objektů

3. Klasické CAD prostředí II. AutoCAD: Kreslící a modifikační funkce, základní práce s hladinami, nastavení kótování, nastavení textů a práce s písmem, šrafování

4. Klasické CAD prostředí III. AutoCAD: pokročilé užívání klávesových zkratek, práce s externí referencí, užívání bloků a skupin, pokročilejší práce ve hladinách

5. Klasické CAD prostředí IV. AutoCAD: tisk a rozvržení, tisk do PDF, tvorba vlastní šablony

6. Klasické CAD prostředí V. Jednoduchý objekt vč. kót a popisu, uložený na externí uložiště. Zpracování za využití vlastní šablony

7. ArchiCAD I. Pracovní prostor, odlišnosti a změny zadávání oproti SW AutoCAD, výšky, roviny řezu, svislé a vodorovné prvky (stěny, sloupy, průvlaky, desky, otvory v deskách), střechy a střešní desky, zadávání materiálů, definice stylů

8. ArchiCAD II. Otvory a výplně otvorů (okna, dveře), detaily ukončení otvorů. Schodiště, typy schodišť, pravidla pro kreslení a zobrazení schodiště

9. ArchiCAD III. Zařizovací předměty, nábytek. Vytváření řezů a pohledů, úprava problematických detailů čarami

10. ArchiCAD IV. Zápočtový test. Jednoduchý objekt s vygenerováním řezu

11. ArchiCAD V. Tvorba 3D modelu, rendrování, realistické zobrazení, výstupy

12. ArchiCAD VI. Tvorba vizualizace, osvětlení, kamery, procházení objektu

13. Udělení zápočtů a rezerva.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Požadavky k zápočtu: úspěšné složení dvou zápočtových testů a odevzdání výsledků v odpovídající úrovni v zadaných formátech na externí uložiště.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)