CAD systémy ve stavitelství 1 - KME/CVP1

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Michal Novák Cvičení UC 409 ZS Pondělí 11-12 (16:40-18:20)
Ing. Michal Novák Cvičení UC 409 ZS Úterý 10-11 (15:45-17:25)

Cíle předmětu

Obsahem předmětu je seznámit studenty se základy projekční činnosti ve stavitelství za pomoci moderních CAD systémů. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace ve standardním CAD systému (bez specializovaných nástaveb) včetně tvorby výstupů na odpovídající úrovni. Po absolvování bude mít student základní znalosti používání moderních CAD systémů v projektování stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. týden: Úvod do CAD technologií - přechod od kreslení ke zpracování výkresů pomocí CAD technologií. Způsoby využití 2D a 3D CAD systémů v praxi, problematika výměny dat mezi jednotlivými systémy. Typy souborů.

2. týden: Pracovní prostor programu, základní ovládání, uchopování, trasování, krok a rastr. Souřadné systémy, jednotky.

3. týden: Základní kreslení v rovině. Kreslení jednoduchých objektů ve 2D. Vlastnosti objektů.

4. týden: Kopírování, editace a modifikace objektů.

5. týden: Práce s hladinami. Nastavení vlastností hladin, vypínání, zmražení a izolování hladin.

6. týden: Práce s textem, popisy a odkazy.

7. týden: Zápočtový test (základní kreslení ve 2D)

8. týden: Šrafování, způsoby definice šraf, měřítko.

9. týden: Kótování, kótovací styly, měřítko

10. týden: Práce s bloky, vytváření a využívání bloků. Externí reference.

11. týden: Výkresové šablony, značky a rozpisky. Rozvržení a výřezy. Export a tisk.

12. týden: Kreslení v prostoru. Přechod od kreslení v rovině. Techniky. Zobrazení a vizualizace prostorových objektů, úpravy pohledů. Materiály. Renderování.

13. týden: Zápočtový týden - prezentace výsledků samostatných projektů.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Požadavky na studenta

  Požadavky k zápočtu:
  Zpracování vybraných úloh při zápočtovém testu.
  Vypracování a prezentace samostatného projektu na odpovídající úrovni.

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička