Biomechanika a lékařské inženýrství - KME/BILI

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti v oblasti biomechaniky a lékařské techniky,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky v oboru biomechanika ,
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšně zvládnout státní závěrečnou zkoušku

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti, zejména z biomechaniky, lékařské měřící techniky, matematických a výpočtových metod diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička