Bakalářská zkouška PS - KME/BZPS

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem Bakalářské zkoušky PS je ověřit, že student ovládá postupy pro:
- návrh a optimalizaci řešení pozemní stavby a jejích konstrukcí s použitím vhodných materiálů a technologií,
- hodnocení parametrů vnitřního prostředí stavby a vytváření podmínek pro zajištění jejich kvality,
- hodnocení a optimalizaci investičních a provozních nákladů stavby,
- používání výpočetní techniky a profesionálního software pro návrh a optimalizace zvolených řešení,
- prezentaci navržených řešení a výsledků práce.

Přehled látky

Bakalářská zkouška PS sestává z následujících 3 povinných tematických okruhů, které vycházejí zejména z uvedených studijních předmětů:

1. Navrhování pozemních staveb:
- Zakládání staveb
- Pozemní stavby 1 - Systémy staveb
- Pozemní stavby 2 - Nosné konstrukce
- Pozemní stavby 3 - Stavební fyzika
- Pozemní stavby 4 - Kompletační konstrukce
- Pozemní stavby 5 - Halové, výškové a montované stavby
- Pozemní stavby 6 - Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost staveb
- Rekonstrukce a diagnostika staveb

2. Příprava a provádění pozemních staveb:
- Technologie staveb 1
- Technologie staveb 2
- Příprava a řízení staveb
- Stavební projekt 1/1
- Stavební projekt 1/2

3. Statika konstrukcí pozemních staveb:
- Technicko fyzikální analýza 1
- Železobetonové konstrukce 1
- Železobetonové konstrukce 2
- Ocelové konstrukce 1
- Ocelové konstrukce 2
- Zděné konstrukce
- Dřevěné konstrukce 1

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    V rámci Bakalářské zkoušky PS jsou posuzovány získané znalosti, dovednosti a schopnosti, zejména nezbytné teoretické i praktické poznatky a jejich aplikace při řešení daného problému.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)