Bakalářská zkouška POM - KME/BZPOM

Garant

Cíle předmětu

Cílem zkoušky je ověřit, že student zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti a znalosti.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména nezbytné teoretické poznatky a jejich aplikace na řešení daného problému.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)